Alle foto’s zijn beschikbaar in één of meerdere van onderstaande licenties.

Licenties privégebruik

Indien je een foto enkel wil gebruiken voor privédoeleinden, kun je kiezen voor de licentie privégebruik. Hierop zijn wel enkele voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden

  • Niet-commercieel gebruik, ongeacht winstoogmerk;
  • Watermerk moet zichtbaar blijven;
  • Naamsvermelding, indien mogelijk;
  • Aanpassingen aan het origineel zijn niet toegestaan.

Voorbeeldtoepassingen

  • Publicatie op social media in klein formaat
  • Afdrukken voor in de huiselijke sfeer
  • Etc.

Licenties commercieel gebruik

Indien je een foto uitsluitend of tevens wil gebruiken voor commerciële doeleinden, kun je kiezen voor de licentie commercieel gebruik.

Neem voor maatwerkafspraken contact op via erik@ohshoot.nl.